CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỀ BẢO MẬT
Chính sách bảo mật của Chợ Voice bao gồm việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân có thể được thu thập bởi Chợ Voice bất kỳ lúc nào bạn tương tác với Chợ Voice, chẳng hạn như khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, khi bạn mua sản phẩm và dịch vụ Chợ Voice hoặc khi bạn liên hệ với đại diện bán hàng hoặc hỗ trợ của chúng tôi. Vui lòng dành một chút thời gian để đọc những điều sau đây để tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật của chúng tôi, bao gồm loại thông tin được thu thập, thông tin được sử dụng và mục đích gì, chúng tôi tiết lộ thông tin và cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Quyền riêng tư của bạn là ưu tiên tại Chợ Voice và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nó.

Bảo vệ quyền riêng tư của bạn được đảm bảo

Bảo vệ sự riêng tư của bạn và tính bí mật của thông tin cá nhân của bạn là nền tảng cho cách chúng tôi tiến hành kinh doanh tại Chợ Voice. Đối với chúng tôi, cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng tốt nhất bao gồm xử lý thông tin cá nhân của bạn với sự quan tâm và tôn trọng tuyệt vời.

Chợ Voice có ​​biện pháp phòng ngừa – bao gồm các biện pháp hành chính, kỹ thuật và vật lý – để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất, trộm cắp và lạm dụng, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và tiêu hủy.

Khi bạn đăng ký tại Chợ Voice, chúng tôi đồng ý bảo vệ quyền riêng tư của thông tin đó.

Tính toàn vẹn của thông tin cá nhân của bạn

Là thành viên của Chợ Voice, bạn đã ủy thác cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ, số điện thoại và chi tiết doanh nghiệp của bạn. Thông tin này được ghi lại trong hệ thống của Chợ Voice, được lưu trữ trên các máy chủ Internet bảo mật cấp ngân hàng và được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu nhiều triệu đô la. Thông tin này chỉ được các quản trị viên hệ thống được ủy quyền và đại diện hỗ trợ truy cập để giúp trả lời các câu hỏi liên quan đến tài khoản thành viên của bạn. Cụ thể hơn, chúng tôi sử dụng thông tin này để liên lạc với bạn.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi luôn bảo vệ thông tin của bạn bằng các biện pháp bảo vệ và biện pháp an ninh thích hợp. Các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt của chúng tôi bảo vệ hệ thống của chúng tôi và thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập hoặc sử dụng trái phép. Trên thực tế, quyền truy cập vào tệp của bạn bị hạn chế đối với các đại diện hỗ trợ của chúng tôi, những người như là một phần trong thỏa thuận của họ, nhất thiết phải duy trì tính bảo mật của bạn.

Khi chúng tôi tiết lộ thông tin

Chợ Voice rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Hãy yên tâm rằng Chợ Voice không bán hoặc cho thuê thông tin liên lạc của bạn cho các nhà tiếp thị khác. Để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ cao cấp, thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với các pháp nhân trong Chợ Voice, những người sẽ bảo vệ thông tin đó theo chính sách bảo mật của Chợ Voice. Đôi khi, Chợ Voice có ​​thể cung cấp thông tin cho các công ty mà chúng tôi có mối quan hệ chiến lược hoặc thực hiện công việc cho Chợ Voice để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn thay mặt chúng tôi. Các công ty này có thể giúp chúng tôi xử lý thông tin, thực hiện các đơn đặt hàng của khách hàng, cung cấp dịch vụ cho bạn, quản lý và nâng cao dữ liệu khách hàng, cung cấp dịch vụ khách hàng, đánh giá sự quan tâm của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Các công ty này cũng có nghĩa vụ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách của Chợ Voice. Nếu không có thông tin như vậy, bạn sẽ khó mua sản phẩm, cung cấp dịch vụ cho bạn, nhận dịch vụ khách hàng, cung cấp phản hồi cho chúng tôi để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình hoặc truy cập một số dịch vụ, ưu đãi và nội dung trên website Chợ Voice.

Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chợ Voice xác định mục đích mà thông tin cá nhân của bạn được thu thập và sẽ được sử dụng hoặc tiết lộ. Nếu mục đích đó không được liệt kê dưới đây, chúng tôi sẽ làm điều này trước hoặc tại thời điểm thông tin thực sự được thu thập. Bạn sẽ được coi là đồng ý với việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích:

  1. Liên lạc với bạn nói chung
  2. Xử lý đăng ký và giao dịch mua của bạn
  3. Xử lý và theo dõi các giao dịch và báo cáo lại cho bạn
  4. Bảo vệ chống gian lận hoặc lỗi
  5. Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu của bạn
  6. Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và sự kiện mà Chợ Voice tin rằng sẽ được quan tâm và cung cấp giá trị cho bạn
  7. Thực hiện phân tích thống kê hành vi và đặc điểm của người dùng, để đo lường sự quan tâm và sử dụng các phần khác nhau của trang web này để cải thiện thiết kế và điều hướng và thu thập thông tin tiếp thị. Chỉ dữ liệu tổng hợp từ các phân tích này, chứ không phải dữ liệu riêng lẻ, sẽ được sử dụng cho mục đích này.
  8. Cá nhân hóa các quảng cáo trực tuyến mà Chợ Voice tin rằng sẽ được quan tâm và cung cấp giá trị cho bạn
  9. Hoàn thành bất kỳ mục đích nào khác có thể hiển thị hợp lý với người trung bình tại thời điểm chúng tôi thu thập nó từ bạn
  10. Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và chính phủ

Bạn được hưởng lợi từ dịch vụ được cá nhân hóa

Việc truy cập thông tin cá nhân của bạn cũng cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ được cá nhân hóa hơn. Chúng tôi càng biết rõ bạn, chúng tôi càng có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn. Với sự hiểu biết rõ ràng về hoàn cảnh cá nhân của bạn, chúng tôi có thể cung cấp lời khuyên thông báo và hỗ trợ bạn ngay bây giờ và trong tương lai.

Quyền truy cập, cập nhật và sửa thông tin của bạn bất cứ lúc nào

Tại Chợ Voice, chúng tôi tin tưởng và đánh giá độ chính xác của thông tin cá nhân của bạn. Vào mọi lúc, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cập nhật thông tin của bạn

Cập nhật lần cuối: Chính sách này được sửa đổi lần cuối vào ngày 11 tháng 11 năm 2018.