Giọng đọcGiá MCGiọng mẫu
Voice 990 1.000.000vnđ
Voice 1866 700.000vnđ
Voice 1355 800.000vnđ
Voice 1847 2.500.000vnđ
Voice 1248 900.000vnđ
Voice 1603 1.800.000vnđ
Voice 915 600.000vnđ
Voice 1375 900.000vnđ
Voice 984 2.000.000vnđ
Voice 1515 900.000vnđ
Voice 2097 900.000vnđ
Voice 1360 600.000vnđ
Voice 1504 700.000vnđ
Voice 1212 900.000vnđ
Voice 1841 1.200.000vnđ
Voice 1492 350.000vnđ
NSND Lan Hương Thương lượng
Voice 1461 900.000vnđ
Voice 2091 800.000vnđ
Voice 1327 1.300.000vnđ
Voice 1184 600.000vnđ
Voice 1835 1.200.000vnđ
Voice 1497 1.400.000vnđ
Voice 1225 1.200.000vnđ
Voice 1234 800.000vnđ
Voice 1453 1.200.000vnđ
Voice 1931 700.000vnđ
Voice 1860 1.300.000vnđ
Voice 1854 900.000vnđ
Voice 977 2.000.000vnđ
Voice 1001 1.000.000vnđ
Voice 1200 900.000vnđ
Voice 1817 900.000vnđ
Voice 1206 600.000vnđ
Voice 1349 900.000vnđ
Voice 929 1.500.000vnđ
Voice 1172 300.000vnđ
Voice 1178 1.500.000vnđ
Voice 1292 600.000vnđ
Voice 1823 1.300.000vnđ
Voice 1189 900.000vnđ
Voice 1194 600.000vnđ
Voice 1239 900.000vnđ
Voice 1166 800.000vnđ
Voice 928 1.000.000vnđ
Voice 1521 700.000vnđ
Voice 1829 800.000vnđ
Voice 1391 700.000vnđ
Voice 1509 6.000.000vnđ
Voice 698 1.000.000vnđ
NSUT Chí Trung Thương lượng
Voice 674 1.000.000vnđ
NSUT Quang Tèo Thương lượng
Voice 666 1.000.000vnđ
Lại Phú Đôn Thương lượng
NSUT Minh Vượng Thương lượng
Voice 679 600.000vnđ
NS Vân Dung Thương lượng
Đoàn Phú Thăng Thương lượng
Nguyễn Thị Hoài Anh Thương lượng
Voice 688 1.000.000vnđ
NSND Công Lý Thương lượng
Trần Hạnh Phúc Thương lượng
NSND Nguyễn Xuân Vinh Thương lượng
Voice 559 1.000.000vnđ
NSND Trung Hiếu Thương lượng
Voice 552 1.000.000vnđ
Thái Phạm Hồng Tuấn Thương lượng
Voice 478 1.500.000vnđ
Voice 473 1.500.000vnđ
NSUT Quang Thắng Thương lượng
Voice 460 1.000.000vnđ
Voice 452 1.000.000vnđ
Voice 446 1.000.000vnđ
Voice 440 1.000.000vnđ
Voice 433 1.000.000vnđ
Voice 407 1.000.000vnđ
Voice 392 1.500.000vnđ
Voice 385 1.000.000vnđ
Voice 379 1.000.000vnđ