CHỨC NĂNG "THAM GIA" TẠM THỜI NGỪNG CUNG CẤP

Bạn có giọng đọc tốt?

Chúng tôi có rất nhiều doanh nghiệp cần những giọng đọc hay để phục vụ quảng cáo trên Radio cho họ, vì thế nếu bạn có giọng đọc tốt thì đừng ngần ngại tham gia vào Chợ Voice - Cộng đồng giọng đọc Việt Nam để cùng kiếm tiền với giọng đọc của mình.

Gửi giọng đọc cho chúng tôi

Giọng đọc của bạn sẽ có trong Danh sách giọng của chúng tôi. Hãy chắc chắn file giọng đọc của bạn gửi cho chúng tôi là bản tốt nhất với định dạng MP3